PERSATUAN PENERAJU TANAH BUMIPUTERA MALAYSIA

Misi & Objektif

MISI

OBJEKTIF

  • Ke arah memartabatkan peneraju tanah lot banglo.
  • Mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan projek.
  • “One Stop Centre” bagi Pembeli, Pengusaha Lot dan Entiti Kerajaan. 
  • Menjadi badan pemerhati untuk PTG dan PBT
  • Menjadi badan pendidik dan latihan kepada pengusaha baharu.
  • Menaikkan nilai tambah dan pemilikkan rumah diatas Tanah Rizab Melayu.
  • Menambakbaik sistem pengurusan Tanah Lot Banglo secara efektif.
error: Content is protected !!